Οι χρήσεις του νερού... Δ.Σ. Νέας Καρυάς 2021-22

Καθένας από εμάς χρησιμοποιεί το νερό στην καθημερινή ζωή του είτε έμμεσα είτε άμεσα...

Για το λόγο αυτό παρατηρείται  έλλειψη νερού. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να γίνεται σωστή διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Η ευθύνη για τη σωστή διαχείριση είναι τόσο κοινωνική όσο και ατομική. Όλοι  οφείλουμε να κάνουμε συνετή τη χρήση του νερού. Συζητήσαμε στην τάξη και προσπαθήσαμε να δούμε βιωματικά με τη βοήθεια των γονέων μας ο καθένας τους τρόπους. Τέλεια εμπειρία...

Συγγραφέας: 
Βαΐτσα Δεληγιάννη