Ποδήλατο, εξοπλισμός και ασφάλεια!!! Δ.Σ. Νέας Καρυάς 2022

Η οδική ασφάλεια και η κυκλοφοριακή αγωγή προάγουν τα συμπεριφορικά  πρότυπα, που έχουν ως αποτέλεσμα την ασφαλέστερη κυκλοφορία .Η ασφαλή συμμετοχή του παιδιού πάνω σε ένα ποδήλατο, είναι υπόθεση σημαντικής ενημέρωσης από γονείς και εκπαιδευτικούς.

Συγγραφέας: 
Βαΐτσα Δεληγιάννη