ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ - ACTION AID

Πορεία με στόχο, καθαρισμός ακτών και συνεργασία με φορείς.

https://www.canva.com/design/DAEgtzw303E/watch

 

Συγγραφέας: 
mantelouma