Στου σχολειού μας την αυλή!!!

Οι δράσεις συνεχίζονται...

Οικολογία- Παγκόσμια και τοπική κληρονομιά.

Σχολικός κήπος.

Η δημιουργία και περιποίηση του σχολικού κήπου δίνει τη δυνατότητα για βιωματική μάθηση.

Προωθούν τη διεπιστημονική μάιηση μάσω της ποικιλίας των γνωστικών αντικειμένων που μπορούν να διδαχθούν μέσω αυτών.

Δημιουργούνται οι προυποθέσεις, ώστε οι μαθητές/τριεςνα εξελιχθούν σε ενήλικες περιβαλλοντικά ευαίσθητους/ες.Η κατασκευή και συντήρηση ενός κήπου στο χώρο του σχολείου απαιτεί τη συνεργασία των μαθητών/τριων του τμήματος που την έχει αναλάβει, ενώ δίνει ευκαιρείες για εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας

Διαμορφώνεται ένα αισθητικό αποτέλεσμα στο χώρο.

Οι δράσεις πραγματοποιήιηκαν από την καθηγήτρια Ζαγόρη Βασιλική ΠΕ79 με τα τμήματα Α1,Α2,Α3,Α4,Β1 στο πλαίσιο του μαθήματος Εργαστήρια Δεξιοτήτων στη θεματική Φροντίζω το Περιβάλλον.

Συγγραφέας: 
tasiou kalliopi