Συμμετοχή στη European Phenology Campaign Spring 2022

Το σχολείο μας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Καμπάνια Φαινολογίας 2022. Οι μαθητές μας θα παρατηρήσουν τα γεγονότα του κύκλου ζωής της μουριάς στο προαύλιο του σχολείου μας από το γυμνό κλαδί και τους οφθαλμούς μέχρι την ανάπτυξη των φύλλων και θα «ανεβάσουν» τις μετρήσεις τους στην πλατφόρμα του Globe Program, ένα παγκόσμιο επιστημονικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στηρίζεται σε εργαλεία της Επιστήμης των Πολιτών (Citizen Science). Η καμπάνια θα διαρκέσει από τον Φεβρουάριο μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2022.

 

Συγγραφέας: 
SSkiada