Τι βάζουμε στον μπλέ κάδο;

Μιλήσαμε για τη σημασία , την αναγκαιότητα την ανακύκλωσης και πραγματοποιήσαμε δραστηριότητες και διαδικτυακά  δραδραστικά παιχνίδια προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες ποια υλικά ανακυκλώνονται και με ποιούς τρόπους .

Συγγραφέας: 
MARΝELMAR