«Βιολογική παραγωγή προϊόντων - συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο»

Με τη δράση αυτή επιτυγχάνεται:

  • Εξοικείωση με γεωργικά εργαλεία, απόκτηση γνώσης για τον χρόνο φύτευσης, την αντοχή των φυτών στις καιρικές συνθήκες, διαφορά συμβατικής & οικολογικής γεωργίας
  • αισθητική απόλαυση
  • αλλαγή του μικροκλίματος
  • δυνατότητα για φυσική δραστηριότητα
  • ευκαιρία για συμμετοχή , για δράση, για ενημέρωση και για απόκτηση γνώσεων για πολλά θέματα που συνδέονται με την αειφορία (εξοικονόμηση νερού, νέες μέθοδοι καλλιέργειας, ανακύκλωση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ά), αλλά και για ανάπτυξη ενδιαφέροντος για τα κοινά θέματα.
Συγγραφέας: 
Ευστ. Οικονόμου ΠΕ02