17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Την Παρασκευή οι μαθητές και οι μαθήτριες του Α' Άρσακείου Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου παρακολούθησαν την παρουσίαση της κ, Αφροδίτης Σίνγκερ υπεύθυνης του προγράμματος του Ο.Η.Ε «17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης , 17 Στόχοι για να αλλάξουμε τον κόσμο μας ». Οι μικροί μαθητές ενημερώθηκαν για την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών να υιοθετήσει 17 στόχους , γνωστοί και ως «Στόχοι Βιώσιμης , οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα παγκόσμια προβλήματα . Σε αυτήν την Παγκόσμια συμφωνία περισσότεροι από 150 ηγέτες που εκπροσωπούν σχεδόν το σύνολο της ανθρωπότητας δεσμεύτηκαν να μεταμορφώσουν τον κόσμο μας σε έναν κόσμο χωρίς φτώχεια ,πείνα και ανισότητες . Έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία και καλή εκπαίδευση . έναν κόσμο που μέσα από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών .

Συγγραφέας: 
Λιλή