Η Ανακύκλωση στη Ζωή μας

Μιλάμε για την ανακύκλωση, επεξεργαζόμαστε το σήμα, το εντοπίζουμε σε διάφορες συσκευασίες και συνειδητοποιούμε τί σημαίνει.

Ποια η αξία της ανακύκλωσης στη ζωή μας; Γιατί είναι σημαντικό να ανακυκλώνουμε; Μιλάμε για τις συνέπειες των πολλών σκουπιδιών στον πλανήτη μας.

Τί μπορούμε να ανακυκλώσουμε;

Ανακαλέσαμε τους κάδους που έχουμε δει στην γειτονιά μας. Πόσα χρώματα υπάρχουν; Τί βάζουμε στον καθένα; Διαχωρίσαμε τα σκουπίδια μας ανάλογα με το υλικό τους τοποθετώντας τα στον σωστό κάδο.

Φτιάξαμε νέες ταμπέλες, πιο ξεκάθαρες για τους κάδους της τάξης μας και… περάσαμε στην πράξη.

Ανακυκλώνουμε και επαναχρησιμοποιούμε ό,τι μπορούμε καθημερινά!

Γιατί η ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής και όχι απλά μια συνήθεια!!!

 

 

Συγγραφέας: 
2nipcholargou