Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Στο α’ τρίμηνο στο πλαίσιο του μαθήματος Εργαστήριο δεξιοτήτων οι μαθητές της Στ'  τάξης επεξεργάστηκαν το θέμα Κλιματική αλλαγή και πραγματοποίησαν πλήθος δράσεων σε  όλα τους τα μαθήματα.

Συγγραφέας: 
Πέγκυ Μπερερή