Μούστος, μουσταλευριά, μουστοκούλουρα, γλυκό σταφύλι, σταφίδες

14/10/2022: Για φέτος βγάλαμε μούστο, τον δικό μας μούστο σε σταφυλοπιεστήρα (δωρεά του οινοποιού της περιοχής κ.Κύρου Μελά). Και μετά φτιάξαμε… και μουσταλευριά και γλυκό σταφύλι και μουστοκούλουρα. Για το τέλος σταφυλάκια στον αποξηραντήρα για να γίνουν σταφίδες. Κορυφαία στιγμή όταν για τα μουστοκούλουρα η σόδα ρίχτηκε στον μούστο κι εκείνος άρχισε να αφρίζει!

Συγγραφέας: 
Θώμη Παπαντωνίου