ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ μέρος 1ο

Μια πολύ διασκεδαστική δραστηριότητα για όλους ήταν αυτή της δημιουργίας παιχνιδιών από ανακυκλώσιμα και "άχρηστα υλικά".

Συγγραφέας: 
Νικήτα Παναγιώτα