Παρουσίαση του Περιβαλλοντικού προγράμματος 2022-23

Παρουσιάστηκε στους μαθητές όλου του σχολείου το Περιβαλλοντικό πρόγραμμα του βιολογικού μας κήπου.

Συγγραφέας: 
Ευστ. Οικονόμου ΠΕ02