ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συγκροτήσαμε και φέτος την  Περιβαλλοντική μας Επιτροπή με βασικό στόχο τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δράσεων σύμφωνα με το σκοπό και τις ανάγκες του προγράμματός μας. Παιδιά, εκπαιδευτικοί , βοηθητικό προσωπικό, γονείς, εκπρόσωποι του δήμου, ενώνουν δυνάμεις, σκέψεις και καταθέτουν τις απόψεις τους για το πώς θα υλοποιηθεί το σχέδιο δράσης . Ελέγχουν και αξιολογούν πρακτικές, επανεξετάζουν την αποτελεσματικότητά τους.

 

Συγγραφέας: 
Αντιγόνη Μαυρομιχαλη