Τα βότανα στη ζωή μας

Με αφόρμηση τον σχολικό μας κήπο οποίος  αποτελείται απο αρκετά βότανα πραγματοποιήσαμε πολλές δραστηριότητες που αφορούσαν : 

Βότανα και στοιχεία βοτανικής
α. Διαχωρισμός αυτοφυών και καλλιεργούμενων βοτάνων
β. Μορφολογία βοτάνων
γ. Χημική σύσταση-δραστικά συστατικά των βοτάνων
δ. Καταγραφή και μελέτη τοπικών βοτάνων
Η φαρμακευτική και καλλυντική χρήση των βοτάνων
α. Τρόποι χρήσης και δράση των βοτάνων στη θεραπεία διαφόρων
παθήσεων του ανθρώπου
β. Καλλυντικές χρήσεις των βοτάνων
γ. Ιστορική και παραδοσιακή διαδρομή της χρήσης των βοτάνων για
θεραπευτικούς σκοπούς
 Βότανα και διατροφή
α. Συνδυασμοί βοτάνων και τροφών
β. Συνταγές με βότανα
Βότανα και απασχόληση
α. Καλλιέργεια βοτάνων
β. Συλλογή βοτάνων
γ. Διατήρηση βοτάνων
 

Συγγραφέας: 
MARΝELMAR