Εγκατάσταση μπασκέτας.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο έπρεπε να δοθεί έμφαση ήταν η έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να εγκατασταθεί μια μπασκέτα, σε ύψος που θα μπορεί η πλειοψηφία των μαθητών να παίξει μπάσκετ. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν και πλέον έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα τους αθλήματα!

Συγγραφέας: 
Elev0g