Κυκλοφόρησε το β΄ τεύχος της εφημερίδας μας

Τα μάθατε τα νέα του σχολείου μας; Αν όχι …μπορείτε να ενημερωθείτε ξεφυλλίζοντας το β’ τεύχος της εφημερίδας μας! 

Δείτε εδώ

Συγγραφέας: 
Άννα Τσιγγερλιώτη