Μαθαίνω παίζοντας συνέχεια....

1)Παιχνίδι κρυμμένων λέξεων με θέμα την ανακύκλωση.

Οι μαθητές προσπαθούν να βρούν την ομάδα των κρυμμένων λέξεων.

_ _ _ _    _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (μπλε κάδος ανακύκλωσης)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (αλουμίνιο)

_ _ _ _ _ _ _ _  (πλαστικό)

_ _ _ _ _ (χαρτί)

_ _ _ _ _ (γυαλί)

2) Το νεροφιδάκι της ανακύκλωσης.

Οι μαθητές παίζουν το νεροφιδάκι από το πρόγραμμα "Zero drop" αλλά για να ανέβουν από το λάστιχο πρέπει να απαντήσουν ερωτήσεις με θέμα την ανακύκλωση. Έτσι οι μαθητές μαθαίνουν για λανθασμένους τρόπους χρήσης του νερού, όταν πέσουν στο αντίστοιχο τετράγωνο, αλλά και για την ανακύκλωση ταυτόχρονα. 

Συγγραφέας: 
Elev0g