Μουσείο Γουλανδρή- Κέντρο Γαία

Την Πέμπτη,  4/4/2024 οι μαθητές του σχολείου μας επισκέφτηκαν  το μουσείο Γουλανδρή. Οι μαθητές της  Α΄ παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: ‘Το ζωικό βασίλειο’. Οι μαθητές της  Γ΄ τάξης παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: ‘Το δάσος ‘, ενώ οι μαθητές της Β΄ και Ε΄ τάξης παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: ‘Σεισμός’.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετίζονται με θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος... Μέσα από τη γνώση του  φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και των διαφορετικών ειδών ζωής,  που κατά καιρούς έχουν  κατοικήσει στον  πλανήτη γη, μαθαίνουμε  να σεβόμαστε το φυσικό μας περιβάλλον, καθώς δεν είμαστε οι μόνοι ‘κάτοικοί του’ και οφείλουμε να το διατηρήσουμε σε άριστη κατάσταση…

Συγγραφέας: 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ