ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ: «Τα πλαστικά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ φανταστικά!»

Τελειώνοντας το οικολογικό σχέδιο δράσης μας, μαθητές και εκπαιδευτικοί συντάξαμε ένα οικοκώδικα με κανόνες περιβαλλοντικής συμπεριφοράς που απαντά στο ερώτημα: «Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την πλαστική ρύπανση;».

Με τον οικοκώδικα δεσμευόμαστε ως «Eco Team» να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το σκοπό αυτό.

Συγγραφέας: 
Παρασκευή Μιλούλη