ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ!

Αφού ενημερώσαμε όλους όσους θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να μας συνδράμουν στην προσπάθειά μας να γίνουμε πιο «πράσινο» σχολείο, αποφασίσαμε να διερευνήσουμε τις ανάγκες μας και φτιάξαμε ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε στους συμμαθητές μας με σκοπό τον εντοπισμό των προβλημάτων που υπάρχουν στο σχολείο μας (παλαιός εξοπλισμός που μας στερεί χώρους , σκουπίδια προς ανακύκλωση, αντικείμενα προς επιδιόρθωση, συντήρηση και ανανέωση χώρων, φροντίδα της αυλής κ.ά.). Τα ευρήματα ήταν όντως εντυπωσιακά κι έτσι προχωρήσαμε παρακάτω, καταστρώνοντας το σχέδιο δράσης μας!

Συγγραφέας: 
ecology23