ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπεται να γίνουν εντονότερες τις επόμενες δεκαετίες.

 Οι αλλαγές στο κλίμα έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τον πλανήτη, επηρεάζοντας τα αποθέματα τροφίμων και νερού καθώς και την υγεία μας.

Όσο μεγαλύτερα τα προβλήματα, τόσο πιο δύσκολη και δαπανηρή θα είναι η λύση τους· επομένως η καλύτερη επιλογή είναι η άμεση ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 Για να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας, σχεδιάσαμε ένα βιωματικό παιχνίδι σχετικό με το θέμα της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων που έχει στη ζωή μας.

Περιγραφή παιχνιδιού

Χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ισάριθμες ομάδες και τους δίνουμε να διαβάσουν ένα κείμενο  - μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο -  με πληροφορίες σχετικές με την κλιματική αλλαγή.

  Στη συνέχεια παρατάσσουμε τις ομάδες τη μία δίπλα στην άλλη. 
  Σε ίση απόσταση από τους παίκτες κάθε ομάδας, βάζουμε δύο στεφάνια, ένα μπλε (ΣΩΣΤΟ) και ένα κόκκινο (ΛΑΘΟΣ).

   Αμέσως μετά, διαβάζουμε μία πρόταση σχετική με το κείμενο που δώσαμε να διαβάσουν τα παιδιά.  Οι πρώτοι παίκτες της κάθε ομάδας αφού ακούσουν την πρόταση, θα πρέπει να τρέξουν και να μπουν μέσα στο σωστό στεφάνι.  Αν η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ πρέπει να μπουν μέσα στο μπλε στεφάνι ενώ αν είναι ΛΑΘΟΣ, μέσα στο κόκκινο στεφάνι.  Νικητής είναι ο μαθητής που θα μπει πρώτος στο σωστό στεφάνι και η ομάδα του παίρνει έναν βαθμό. Στη συνέχεια τα παιδιά που έπαιξαν μπαίνουν στο τέλος της ομάδας τους και συνεχίζουμε  να διαβάζουμε νέα πρόταση για τα επόμενα παιδιά. Όταν τελειώσουν όλες οι προτάσεις, νικήτρια είναι η ομάδα που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς
    Σας παραθέτουμε παρακάτω το κείμενο και τις προτάσεις που θέσαμε στους μαθητές μας:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σήμερα. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αντικατοπτρίζονται σε διάφορους τομείς της ζωής μας και αφορούν τόσο το περιβάλλον όσο και την καθημερινότητά μας.

Ποιες είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για τον φυσικό κόσμο;

Τήξη των πάγων και άνοδος της στάθμης των θαλασσών

Οι πάγοι στις πολικές περιοχές λιώνουν και η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Ορισμένες περιοχές πλήττονται συχνότερα από ακραία καιρικά φαινόμενα και βροχοπτώσεις, ενώ άλλες δοκιμάζονται από μεγάλης έντασης καύσωνες και ξηρασίες. Εξαιτίας των αλλαγών αυτών, ανεβαίνει η στάθμη των θαλασσών με αποτέλεσμα να προκαλούνται πλημμύρες και διάβρωση στις ακτές και τις πεδινές παράκτιες περιοχές. Επιπλέον, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας προβλέπεται να μειώσει την ποσότητα των διαθέσιμων γλυκών υδάτων, καθώς το νερό της θάλασσας διεισδύει περαιτέρω σε υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Αυτό είναι επίσης πιθανό να οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη διείσδυση αλμυρών υδάτων σε συστήματα γλυκών υδάτων, η οποία θα επηρεάσει τη γεωργία και την παροχή πόσιμου νερού.

 Οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες δεκαετίες.

Ακραία καιρικά φαινόμενα, μετατόπιση των βροχοπτώσεων

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα και προκαλούν πλημμύρες και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, καθώς και περιορισμό των υδάτινων πόρων σε ορισμένες περιοχές.

Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία

Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επιπτώσεις στην υγεία:

Έχει σημειωθεί αύξηση του αριθμού των θανάτων που σχετίζονται με τον καύσωνα σε ορισμένες περιοχές και μείωση των θανάτων που σχετίζονται με το κρύο σε άλλα κράτη μέλη. Βλέπουμε ήδη αλλαγές στην κατανομή ορισμένων ασθενειών που μεταδίδονται με το νερό καθώς και φορέων νόσων.

Κόστος για την κοινωνία και την οικονομία

Οι υλικές ζημιές στις υποδομές, καθώς και στην ανθρώπινη υγεία, συνεπάγονται υψηλό κόστος για την κοινωνία και την οικονομία. Κάθε χρόνο, οι πλημμύρες πλήττουν εκατομμύρια άτομα και προκαλούν άμεσες οικονομικές ζημιές πολλών δισ. ευρώ.

Τομείς που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία η δασοκομία, η ενέργεια και ο τουρισμός πλήττονται σε μεγάλο βαθμό.

Κίνδυνοι για την άγρια πανίδα και χλωρίδα

Η κλιματική αλλαγή επέρχεται εξαιρετικά γρήγορα και πολλά είδη φυτών και ζώων αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Πολλά είδη που ζουν στην ξηρά ή σε γλυκά και θαλασσινά νερά έχουν ήδη μετακινηθεί προς νέες περιοχές. Ορισμένα είδη φυτών και ζώων θα αντιμετωπίσουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης εάν η μέση θερμοκρασία της γης εξακολουθήσει να αυξάνεται ανεξέλεγκτα. Η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας μπορεί  να διευκολύνει την επέκταση ξένων ειδών σε περιοχές όπου προηγουμένως δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν.

 Επίσης η άνοδος της θερμοκρασίας είναι επίσης πιθανό να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τον κύκλο ζωής ζωικών και φυτικών ειδών.

Θα επηρεάσει επίσης τη βιοποικιλότητα στους παράκτιους οικοτόπους, καθώς και τις φυσικές υπηρεσίες και τα αγαθά που παρέχουν. Πολλοί υγροβιότοποι θα χαθούν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν μοναδικά είδη πτηνών και φυτών, και να εξαλειφθεί η φυσική προστασία που παρέχουν οι περιοχές αυτές.

   Η άρνηση της παραδοχής της κλιματικής αλλαγής λόγω της δραστηριότητας του ανθρώπου είναι εθελοτυφλία. Οι ανθρωπογενείς αλλαγές, με την αύξηση της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων , φαίνεται να οδηγεί σε επιτάχυνση της θέρμανσης του πλανήτη, με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ανεξάρτητα από την αλληλεπίδραση  του φαινομένου του θερμοκηπίου, με άλλους φυσικούς παράγοντες, είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη να αναληφθεί, από την ανθρωπότητα, δράση για τον περιορισμό των αλλαγών που προκαλεί.

Είναι σημαντικό για εμάς, τους μαθητές του γυμνασίου, να ενημερωνόμαστε και να συνειδητοποιούμε τις συνέπειες αυτών των αλλαγών. Η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και η υποστήριξη παγκόσμιων προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι ορισμένα από τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

ΠΗΓΕΣ

https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_el

https://www.huffingtonpost.gr/entry/klimatike-allaye-kai-oesiodeis-lesei...

 https://ec.europa.eu

Κλιματική Αλλαγή: Κουίζ Σωστού ή Λάθους

 1. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα λιγότερο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. (Σ/Λ)
 2. Οι πάγοι στις πολικές περιοχές  λιώνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής. (Σ/Λ)
 3. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας προκαλεί πλημμύρες και διάβρωση στις ακτές. (Σ/Λ)
 4. Η άνοδος της θερμοκρασίας  επηρεάζει την ποσότητα των διαθέσιμων γλυκών υδάτων. (Σ/Λ)
 5. Οι βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν προκαλούν προβλήματα στην ποιότητα του νερού. (Σ/Λ)
 6. Η κλιματική αλλαγή δεν έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. (Σ/Λ)
 7. Οι πλημμύρες δεν προκαλούν οικονομικές ζημιές στην κοινωνία. (Σ/Λ)
 8. Η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει τους τουριστικούς προορισμούς. (Σ/Λ)
 9. Η θέρμανση του πλανήτη  συνδέεται με τη μετατόπιση των ειδών. (Σ/Λ)
 10. Η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών  είναι σημαντική για το μέλλον του περιβάλλοντος. (Σ/Λ)
 11. Η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας. (Σ/Λ)
 12. Οι ανθρωπογενείς αλλαγές  συνδέονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. (Σ/Λ)
 13. Η άρνηση της κλιματικής αλλαγής  είναι εθελοτυφλία. (Σ/Λ)
 14. Η γεωργία δεν πλήττεται από την κλιματική αλλαγή. (Σ/Λ)
 15. Η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας  επηρεάζει τη συμπεριφορά των θαλάσσιων οργανισμών. (Σ/Λ)
 16. Οι παράκτιοι οικότοποι δεν απειλούνται από τη βιοποικιλότητα. (Σ/Λ)
 17. Η ανθρώπινη δράση  έχει επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. (Σ/Λ)
 18. Για ένα βιώσιμο μέλλον απαιτείται.  ενίσχυση της προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος  (Σ/Λ)
 19. Οι μαθητές δεν μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. (Σ/Λ)
 20. Η κλιματική αλλαγή δεν έχει επιπτώσεις στoν τουρισμό. (Σ/Λ)
 21. Οι πάγοι  αναμένεται να λιώσουν τις επόμενες δεκαετίες. (Σ/Λ)
 22. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν επηρεάζει τη διαθεσιμότητα γλυκών υδάτων. (Σ/Λ)
 23. Η κλιματική αλλαγή  έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού. (Σ/Λ)
 24. Η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. (Σ/Λ)
 25. Οι πλημμύρες  προκαλούν υψηλό κόστος για την κοινωνία και την οικονομία. (Σ/Λ)
 26. Η κλιματική αλλαγή δεν συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας. (Σ/Λ)
 27. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  θα ενταθούν στο μέλλον. (Σ/Λ)
 28. Η κλιματική αλλαγή  επηρεάζει τη βιοποικιλότητα. (Σ/Λ)
 29. Η άρνηση της κλιματικής αλλαγής είναι συνήθως αποτέλεσμα εθελοτυφλίας. (Σ/Λ)
 30. Η αύξηση της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα  συνδέεται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. (Σ/Λ)
Συγγραφέας: 
Mina Kranaki