Περιβαλλοντική πολιτική με κοινωνικό αντίκτυπο

Ένα από τα πολλά ευχαριστήρια....

Χάρη στην συμβολή των παιδιών...

Χάρη στην περιβαλλοντική ομάδα του Λυκείου μας!!!

Συγγραφέας: 
eirinik