Περιβαλλοντικός έλεγχος: "Τα καλά και τα άσχημα στη Φύση"

Η έρευνα των μαθητών απλώνεται στον ευρύτερο χώρο της περιοχής. Οι μαθητές σε συνεργασία με τους γονείς τους εξορμούν στη Φύση έτοιμοι να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν . Σκοπός της έρευνας είναι να εντοπίσουν τα καλά στοιχεία της Φύσης αλλά και όσα θεωρούν άσχημα και απειλητικά, να  τα φωτογραφίσουν για να τα παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους. Χάρη στην πολύτιμη συνεργασία και τη βοήθεια των γονέων τα παιδιά έφεραν στο σχολείο τις φωτογραφίες που τράβηξαν, τις παρουσίασαν και εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους. Αποφασίζουμε να διοργανώσουμε μία Έκθεση με τις φωτογραφίες των παιδιών , φωτογραφίες  από τους περιβαλλοντικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν στο χώρο του σχολείου , φωτογραφίες από τη διαδικτυακή μας έρευνα σχετικά με τους κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον και μια ομαδική εργασία για την υπερθέρμανση του πλανήτη εμπνευσμένη από το βίντεο "Climate change". Παρουσιάσαμε την Έκθεση στους γονείς και αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση από τους μαθητές όλοι μαζί προχωρήσαμε στην καταγραφή προτάσεων και ιδεών για την οργάνωση του Σχεδίου Δράσης μας.

Συγγραφέας: 
nipkitsi