Προετοιμασία καλοκαιρινού κήπου

Οι ετοιμασίες για τον καλοκαιρινό κήπο ξεκίνησαν. Ο βιολογικός κήπος είναι ένας τρόπος εκτίμησης των φυσικών μεθόδων προστασίας των φυτών από ασθένειες και έντομα όπου οι μαθητές μαθαίνουν να προστατεύουν τα φυτά τους με τρόπους με μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα. Ακόμη με την εναλλαγή των καλλιεργειών ανάλογα με την εποχή, μαθαίνουν για την εποχικότητα και τις μειωμένες εισροές σε καλλιέργειες χαμηλών απαιτήσεων λόγο καλύτερης προσαρμογής στις κλιματικές συνθήκες της κάθε εποχής.

Συγγραφέας: 
anyanastasiadou