“Βιοποικιλότητα: Απειλούμενα με εξαφάνιση ζώα” (χελώνα καρέτα καρέτα)

Στο ευρωπαϊκό έργο eTwinning με τίτλο “Eco Team” στο οποίο συμμετέχουμε, το οικολογικό αφιέρωμα: Biodiversity "Endangered Animals“ αφορά δραστηριότητες σχετικές με τη βιοποικιλότητα και τα απειλούμενα με εξαφάνιση ζώα στις χώρες των σχολείων εταίρων και προτάθηκε από το δικό μας σχολείο και το σχολείο της Σερβίας.

 Εμείς επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τη Χελώνα Καρέτα Καρέτα (caretta caretta).

Οι  δραστηριότητες μας...

https://drive.google.com/file/d/1o2i6QevKqA60EwY5M8AAXcejP4R2LgOh/preview

Συγγραφέας: 
Παρασκευή Μιλούλη