Ζωγραφική υπαίθρου και παρατήρηση στο πεδίο

             Ζωγραφική υπαίθρου και παρατήρηση στο πεδίο

  • Η παιδαγωγική αξιοποίηση της τέχνης σε περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύει την επαφή των νέων με το περιβάλλον και τους  βοηθά να εμβαθύνουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με αυτό.
  •  Η τέχνη συμβάλλει ουσιαστικά στην περιβαλλοντική συνείδηση, καθώς καλλιεργεί, μέσω της συναισθηματικής προσέγγισης, την εξοικείωση και την ανάπτυξη σύνδεσης με το περιβάλλον.
  • Η αξιοποίηση διαφόρων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης βοηθάει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών.
  • Οι τέχνες σφυρηλατούν σχέσεις με τον φυσικό κόσμο. Η φαντασία είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της μάθησης. Η φαντασία είναι απαραίτητη για να φανταστούμε πώς μπορούμε να ζήσουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον. Οι μαθητές μέσα από την τέχνη μπορούν να επικοινωνήσουν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους. Οι κοινές εμπειρίες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της ταυτότητας και της οικολογικής ευαισθησίας.

 

Συγγραφέας: 
Mina Kranaki