4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2019
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Νερό
Απορρίμματα
2016-2017
Νερό
Απορρίμματα
2017-2018
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Βρυούλων 27
15121 Πεύκη