5ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
2016
2019
2022
Έτος Εγγραφής: 
2009
Θέματα: 
2009-2010
Απορρίμματα
2010-2011
Απορρίμματα
2011-2012
Litter Less
2012-2013
Φύση και βιοποικιλότητα
Litter Less
2013-2014
Νερό
Litter Less
2014-2015
Ενέργεια
2015-2016
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
Κλιματική Αλλαγή
2016-2017
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2017-2018
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2018-2019
Νερό
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή
2019-2020
Αειφόρο Σχολείο
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2020-2021
Ενέργεια
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή
2021-2022
Ενέργεια
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2022-2023
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Τα νέα του Σχολείου μας

4.1.2016

For our actions for sustainability and climate change we decited that pupils should experience our local countryside and forest. So D', E' and F' classes visited St George hill forest to do programmed actions. We separαted in 3 groups for the first part. 

D' class: "Little cavemen" project. They visited the Cave and learn about the prehistorical findings there and also the microclimate and the possible therapeutic qualities of the atmosphere in the cave.

4.1.2016

Climat Change is our main goal for our Eco-schools project this school year. Sustainability and environmental friendly behaviour is always a purpose of our actions, so we planned a sally to Mother Nature in November to learn something by experience.

A', B' and C' classes visited a farm in the countryside to learn about farm animals and traditionally excecuted agriculture. The kids had the opportunity to see and also to do, so they learn by experience and they enjoyed nature by playing old games and doing some horseback riding and carriage rides.

Διεύθυνση: 
Τέρμα Περικλέους
611 00 Κιλκίς