Τα Θέματα

Οι 5 βασικές θεματικές ενότητες με τις οποίες  ασχολείται το Πρόγραμμα είναι: Νερό, Ενέργεια Απορρίμματα, Σχολική Αυλή και Αειφόρο Σχολείο. Τις παραπάνω ενότητες διατρέχουν οριζόντια τα θέματα- άξονες: Φύση και βιοποικιλότητα, Ποιότητα ζωής και υγιεινή, Μετακινήσεις - μεταφορές, Κλιματική Αλλαγή.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρειάζεται να κάνουν έναν αρχικό τριετή σχεδιασμό και να επιλέξουν συνολικά 3 από τα παραπάνω 6 θέματα. Η επιλογή της θεματολογίας χρειάζεται να γίνεται σε άμεση σχέση με το σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον των μαθητών, έχοντας πάντα κατά νου ότι όλα τα παραπάνω θέματα βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση.

Το Διεθνές Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα διαχρονικό πρόγραμμα. Γι΄αυτό προτείνεται η επεξεργασία μίας μόνο θεματικής ενότητας κάθε χρόνο, ώστε τα παιδιά να μπορούν να κατανοούν τα διάφορα προβλήματα και θέματα σχετικά με το περιβάλλον.

 • Νερό

 • Ενέργεια

 • Απορρίμματα

 • Σχολική αυλή

 • Αειφόρο Σχολείο

 • Φύση και βιοποικιλότητα

 • Ποιότητα ζωής και υγιεινή

 • Μετακινήσεις - μεταφορές

 • Κλιματική Αλλαγή

 • Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

 • Θάλασσες και Ακτές

 • Διατροφή