Δράση 2

ΔΡΑΣΗ 2:

Τα προνήπια  μας εν δράση! Κάθε Παρασκευή μια ομάδα του τμήματος, ύστερα από το διαχωρισμό των απορριμμάτων της εβδομάδας, συλλέγει τα πλαστικά μπουκάλια. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να συλλέξουν, να μετρήσουν και να καθαρίσουν τα πλαστικά μπουκάλια, ώστε να είναι εύκολα χρησιμοποιούμενα για περαιτέρω κατασκευές των Εικαστικών. Η συγκεκριμένη δράση είναι μακρόχρονη και είναι αλληλένδετη με την Τρίτη δράση του σχεδίου.     

Συγγραφέας: 
folia