Δράση 5

Αποστολή μας να διδαχτούν τα νήπια αίνιγμα για την ανακύκλωση, με παιγνιώδη τρόπο! Διαβάσαμε τα αινίγματα, στη συνέχεια μπερδέψαμε  τις λέξεις και προσπάθησαν  να τα ξαναφτιάξουν, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν με σωστό τρόπο τις λέξεις για να φτιαχτούν προτάσεις. Στη συνέχεια γράψαμε στον πίνακα τα αινίγματα και ψάχναμε τις απαντήσεις τους. Φυσικά, η απάντηση ήταν κοινή, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ! Τα αινίγματα ήταν:

  • Έχει χίλια δυο οφέλη, δεν πετάει ό, τι θέλει, τι είναι;
  • Με τη διαδικασία αυτή, δεν πετάω ό, τι φθαρεί, τι είναι;

Η Ανακύκλωση!!!

Συγγραφέας: 
folia