Δράση 6

Τα παιδιά επισκέφτηκαν τον χώρο συμπίεσης χάρτινων απορριμμάτων και το κινητό κέντρο ανακύκλωσης. Στόχος μας, η βιωματική μάθηση, αλλά και η αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την μετέπειτα ζωή των απορριμμάτων στον κύκλο πορείας των σκουπιδιών. 

Συγγραφέας: 
folia