Δράση 7

Ύστερα από την ανάγνωση του ηλεκτρονικού παραμυθιού: «Τα όνειρα των σκουπιδιών», ξεκινήσαμε συζήτηση για τον κύκλο πορείας των σκουπιδιών, αλλά και των προϊόντων. Στη συνέχεια, αποφασίσαμε να τον κατασκευάσουμε  και να γράψουμε τίτλους στις αντίστοιχες διαδικασίες. Το ομαδικό μας αποτέλεσμα, ο τέλειος κύκλος πορείας των προϊόντων.

Συγγραφέας: 
folia