Οικοκώδικας

Η θεματική ενότητα που επέλεξαν οι μικροί μαθητές είναι η Ανακύκλωση – σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Στόχος της ενότητας είναι τα παιδιά να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης για τη ζωή μας και το περιβάλλον και να προβληματιστούν με την έλλειψη κάποιων υλικών. Παράλληλα να καλλιεργηθεί η περιβαλλοντική τους συνείδηση και να μάθουν να σέβονται το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Ταυτόχρονα θα γνωρίσουν την αξία της συνεργασίας και της ομαδικότητας αφού θα εργαστούν σε ομάδες κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

  • Τα παιδιά ξεκίνησαν δημιουργώντας έναν Οικοκώδικα, δηλαδή ένα σύνολο γενικών κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στο σχολείο και στο σπίτι .Μέσα από τον οικοκώδικα, τίθεται η ηθική διάσταση των ζητημάτων και κωδικοποιούνται οι αξίες της σχολικής ζωής. Επικοινωνούνται οι ιδέες και οι προσδοκίες μαθητών και εκπαιδευτικών και φυσικά επικυρώνεται η "Δέσμευση" της σχολικής κοινότητας στους στόχους του προγράμματος.
  • Ακολούθως κατασκεύασαν αφίσες για να προωθήσουν την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης  και στους χώρους του σχολείου.
  • Προμηθεύτηκαν κάδους για να την περισυλλογή απορριμμάτων κατάλληλων για ανακύκλωση, όπως χαρτιά, πλαστικά μπουκάλια και αλουμινένια κουτάκια.
Συγγραφέας: 
Πέγκυ Μπερερή