Όλα είναι νερό

Εϊναι βασικό βήμα στο πρόγραμμα μας για το ΝΕΡΟ να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναγνωρίσουν την παρουσία του και την σπουδαιότητά του στην καθημερινότητά τους. 24 ώρες παρέα με το νερό. Πού χρειάζονται το νερό από την ώρα που θα ξυπνήσουν μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούν και που υπάρχει το νερό γύρω τους;

Οι μικροί μαθητές αποτυπώνουν τις ιδέες, σκέψεις και γνώσεις του και το ταξίδι μας στους δρόμους του νερού ξεκινάει.

Συγγραφέας: 
nakalex