ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ – ΤΟΙΧΟΣ ΑΥΛΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ – ΤΟΙΧΟΣ  ΑΥΛΗΣ

Σε συνεργασία με τον καθηγητή εικαστικών του σχολείου μας και με χρώματα που μας πρόσφερε ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας , βάφτηκε ο τοίχος της αυλής μας με έμπνευση από τους κύκλους του Vasily Kandinsky .

Συγγραφέας: 
Καλλιόπη Μαργιού