Φύτευση λουλουδιών στην πλατεία της Ροδόπολης.

Μετα απο απόφαση των μαθητικών συμβουλίων, μαθητές /τριες , γονείς και εκπαιδευτικοί φυτέψαμε λουλούδια στης πλατεία της Ροδόπολης . Η πλατεία της Ροδόπολης είναι το μέρος οπου τα παιδιά παίζουν εκτός σχολείου. Ωστόσο τα παιδιά και οι γονείς στην έρευνα πεδίου που έκαναν πρίν απο την φύτευση των λουλουδιών παρατήρησαν προβλήματα πχ . σκουπίδια , χαλασμένη βρύση κα. Ζητήσαμε τη βοήθεια της κοινότητας και της Υπηρεσίας Πρασίνου για την απομάκρυνση των  σκουπίδιών και την επισκευή κάποιων αντικειμένων της πλατείας. Τέλος φτιάξαμε μια αφίσα προκείμενου να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι της Ροδόπολης σχετικά την ρίψη σκουπιδιών και την κοπή λουλουδιών .

Συγγραφέας: 
MARΝELMAR