ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΥΡΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

Μάθαμε τα ονόματα τους και τα γράψαμε σε ετικέτες. ύστερα τα συσκευάσαμε και τα βάλαμε στα σακουλάκια..

Έτοιμα προς πώληση στους γονείς μας.. Ανάρπαστα έγιναν...

 

Συγγραφέας: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ