Κομποστοποιητής

Σε συνεργασία με το Αγρόκτημα Φοίφα της Καλαμάτας τοποθετήθηκε στον χώρο τους σχολείου μας ένα συνοικιακός κομποστοποιητής. Η υπεύθυνη του Αγροκτήματος κ. Μυρτώ, επισκέφτηκε το σχολείο μας, συζήτησε και κατεύθυνε την Οικολογική Επιτροπή για τη χρήση και λειτουργία του κομποστοποιητή. Πάρθηκε η απόφαση για τον χώρο που θα τοποθετηθεί, εντός της σχολικής αυλής, και για τον τρόπο που θα εξηγηθεί στους/στις μαθητές/-ριες και στους γονείς τι θα πετάγεται εντός του κομποστοποιητή και με ποιον τρόπο παραμένει καθαρός και ζωντανός έτσι ώστε να δημιουργηθεί κομπόστ.

Έπειτα, δημιουργήθηκαν φυλλάδια με το τι πρέπει να πετάγεται στον κομποστοποιητή και διαμοιράστηκαν σε όλες τις τάξεις, οι οποίες πέρασαν και τον είδαν και άκουσαν πως λειτουργεί από την Οικολογική Επιτροπή. Τη φροντίδα του έχει κυρίως αναλάβει η τάξη του Ολοημέρου.

Γύρω από τον κομποστοποιητή φυτεύτηκαν σπόροι που συνέλλεξαν τα παιδιά από μήλα και άλλα φρούτα, καθώς και σπόροι που αγοράστηκαν.

Η κομποστοποίηση αποτελεί μία non stop διαδικασία και μόνο ενσωματώνοντάς την στην ζωή μας, μπορούμε να μιλάμε για ένα βιώσιμο τρόπο ζωής και βιώσιμη εξελικτικά κοινωνία.

Συγγραφέας: 
eco16