4ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Απορρίμματα
Litter Less
2016-2017
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Litter Less

Τα νέα του Σχολείου μας

14.1.2015

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

LITTER LESS ( ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΠΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ).ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΥΛΗ 

 

Σελίδες

Διεύθυνση: 
Λεονταρίου
15351 Παλλήνη