Νηπιαγωγείο Τοιχιού Καστοριάς

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2023
Θέματα: 
2023-2024
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το Νηπιαγωγείο μου Βρίσκεται στο χωριό Τοιχιό Καστοριάς και είναι συστεγαζόμενο με το Δημοτικό Σχολείο Τοιχιού.

Διεύθυνση: 
Τοιχιό
52059 ΚΑΣΤΟΡΙΑ