Βημα 1ο: Δημιουργία Περιβαλλοντικής Επιτροπής

Η Δημιουργία Περιβαλλοντικής Επιτροπής στο σχολείο είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του στόχου «Οικολογικό Σχολείο», για να ξεκινήσει το σχολείο το ταξίδι προς την αειφορία. Η Περιβαλλοντική Επιτροπή είναι η κινητήρια δύναμη του προγράμματος.

Ποιος είναι ο ρόλος της;

Ο ρόλος της είναι καθοριστικός σε όλα τα στάδια εφαρμογής του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα η Περιβαλλοντικής Επιτροπή:

 • Εξασφαλίζει την εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (κυρίως των μαθητών).
 • Καθοδηγεί τη διεξαγωγή της έρευνας – περιβαλλοντικού ελέγχου του σχολείου, συμβάλλει στη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης, παρακολουθεί την εφαρμογή του και γενικότερα έχει πρωτεύοντα ρόλο στην επιτυχή διεκπεραίωση όλων των άλλων βημάτων – σταδίων.
 • Αναλαμβάνει και διασφαλίζει την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για όλα όσα αφορούν το πρόγραμμα, καθιερώνοντας μια ευρηματική επικοινωνιακή τακτική ανάλογα με τις συνθήκες του σχολείου.
 • Είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, το διοικητικό προσωπικό του σχολείου, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς.

Από ποιους αποτελείται;

Η Περιβαλλοντική Επιτροπή – στην ιδανικότερη περίπτωση – πρέπει να αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλη τη σχολική και ευρύτερη τοπική κοινότητα. Αποτελείται από:

 • Το διευθυντή, τον υπεύθυνο - συντονιστή εκπαιδευτικό για το πρόγραμμα, άλλους εκπαιδευτικούς
 • Μαθητές από κάθε τάξη
 • Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 • Το μη διδακτικό προσωπικό του σχολείου (επιστάτης, φύλακας, υπεύθυνος κυλικείου κλπ).
 • Εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Όσον αφορά στον τρόπο συγκρότησής της, μπορεί να ξεκινήσει από την ενεργή ομάδα που υπάρχει στο σχολείο (Διευθυντής, εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα, μαθητές τάξεων που υλοποιούν πρόγραμμα (Αθμια) ή μέλη των περιβαλλοντικών ομάδων (Βθμια) και στη συνέχεια να διευρυνθεί με μέλη από άλλους φορείς, όπου είναι δυνατόν. Μπορεί, ακόμα, να προταθεί από την αρχή - με πρωτοβουλία του Διευθυντή - διαδικασία επιλογής των μελών της επιτροπής από όλους τους φορείς που προβλέπεται.

Βασικό και απαραίτητο στοιχείο για τη συμμετοχή ενός σχολείου στα Οικολογικά Σχολεία είναι η αντιπροσωπευτική συμμετοχή μαθητών στην Επιτροπή. Για παράδειγμα, οι μαθητές/τριες μέλη της Επιτροπής μπορεί να είναι εκπρόσωποι των μαθητικών συμβουλίων (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) ή να έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι των τάξεών τους ειδικά για την Επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να έχουν προηγηθεί συνελεύσεις τμημάτων, όπου οι υποψήφιοι θα εξηγήσουν γιατί διεκδικούν τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή και τι προτίθενται να προσφέρουν.

Η συχνότητα συναντήσεων της Επιτροπής εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο. Η μέχρι τώρα εμπειρία πάντως έχει δείξει ότι οι συναντήσεις καλό είναι να έχουν προγραμματιστεί εξ αρχής για συγκεκριμένες ημερομηνίες (πχ κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα). Να κρατούνται πρακτικά των αποφάσεών της με τη μορφή ημερολογίου. Να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συζητήσεων της Επιτροπής σε ειδικό πίνακα ανακοινώσεων και να γίνονται γνωστά με διάφορους τρόπους σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Η Περιβαλλοντική Επιτροπή είναι ένα όργανο, το οποίο υπηρετεί:

 • τη διεύρυνση της δημοκρατίας,
 • την εκπαίδευση των μαθητών στο διάλογο και τη συμμετοχή,
 • την ανάδειξη ενός νέου ρόλου των μαθητών στη σχολική ζωή.