Συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών στο σχολείο

Στα πλαίσια της εκστρατείας του Διεθνούς Προγράμματος «Litter Less 2016-17» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας, πρόκειται μεταξύ άλλων δράσεων, την εβδομάδα από 27-31 Μαρτίου «Εβδομάδα εικαστικής δημιουργίας και περιβαλλοντικού παιχνιδιού» για το σχολείο μας, να δημιουργήσουμε κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά. Οι μαθητές συγκεντρώνουν τα παρακάτω αναγραφόμενα υλικά που για κάθε ένα από αυτά  υπάρχει ειδικός κάδος συλλογής  στην κεντρική είσοδο του διδακτηρίου του σχολείου:

 

πλαστικά  μπουκάλια
καπάκια από πλαστικά μπουκάλια
φύλλα πολύχρωμα από περιοδικά 

Συγγραφέας: 
24dimk