Πόσο καιρό χρειάζονται τα απορρίμματα για να αποικοδομηθούν?

Πόσα χρόνια χρειάζονται για να  αποικοδομηθούν κάποια απορρίμματα στη φύση? Όλα τα  απορρίμματα χρειάζονται τον ίδιο χρόνο? (πλασικό, αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί, οργανικά απορρίμματα)

Ψάξαμε στο διαδίκτυο, μαζέψαμε πληροφορίες από επιστημονικά περιοδικά,πειραματιστήκαμε και θάψαμε διάφορα είδη απορριμμάτων στον κήπο μας.

Συγγραφέας: 
Μαγδαληνή Νίτη